Case: Boliden Harjavalta Oy

1994 –

Porin Teollisuusputki on tehnyt Boliden Harjavallan rikkihappotehtaalle ja sulattoon putkistoasennuksia vuodesta 1994 asti. Boliden Harjavalta Oy on luottanut Porin Teollisuusputken ammattitaitoon ja varmuuteen vuosihuoltoseisakeissa siitä lähtien.

Isoimpiin projekteihin kuuluvat muun muassa vuonna 2011 toteutettu rikkihappoputkiston muutostyö, jossa käytettiin erikoismateriaaliana Sandvik Oy:n SX-terästä. Vuoden 2012 projekteina olivat muun muassa DN 1200 ventilaatioputkisto ja 6MVA sähköuunin jäähdytysvesiputkistot.