Case: Fingrid Oyj

Heinäkuu 2011 - Huhtikuu 2013


Porin Teollisuusputki valittiin keväällä 2011 toimittamaan Forssaan 
syntyvän uuden 300MW varavoimalaitoksen polttoaineputkiston kokonaisprojektina, sisältäen muun muassa putkiston ja kannakoinnin suunnittelun ja laitteiden hankinnan.

Varsinaisen urakan valmistuttua PTP oli huolehtimassa myös käyttöönotosta. Tämän jälkeen tilaajan toimesta suoritettiin vielä lisäprojekti, jossa järjestelmän turvallisuutta kehitettiin edelleen vastaamaan Fingrid Oyj:n toiveita.