Huolto- ja
kunnossapito

Porin Teollisuusputki on erikoistunut laitteiden ja putkistoiden korjaushitsauksiin.

Valmistumisen jälkeen laitteet ja putkisto on huollettava. Pumpun sähkömoottori voi rikkoutua ja se pitää vaihtaa tai prosessiin halutaan lisätä mittauksia. PTP hoitaa huollon ja kunnossapidon monenlaiset tehtävät tilauksesta tai  huoltosopimuksella.

Neste- ja maakaasuputkistot

Porin Teollisuusputki on suorittanut vaadittavat koulutukset ja on valtuutettu suorittamaan luvanvaraisia neste- ja maakaasuputkistojen asennus- sekä huoltotöitä. PTP on tehnyt asennuksia useaan kohteeseen, tilaajina ovat olleet muun muassa Outotec Oyj, Aurubis Oy, Cupori Oy, Boliden Oy ja Stratum Oy.

Vuosihuoltosopimukset

Porin Teollisuusputkella on jatkuvien kunnossapitosopimusten lisäksi myös useita vuosihuoltosopimuksia, joissa asiakas tilaa tarvittavan miesmäärän tarpeensa mukaan. Vuosihuoltoasiakkaita ovat  Satakunnan alueella muun muassa Corenso Oy, Pori Energia Oy, Fortum Oyj, Simsotec Oy, Finnamyl Oy, UPM Kymmene Oy, Pohjolan Voima Oy ja Porin sataman kemikaali- ja öljysatama, jossa PTP tekee putkistoasennuksia.

Referenssit

Prosessiteollisuus

Energiateollisuus

Metalliteollisuus