Case: Outotec Research Center

Metalliteollisuus

2008 –

Porin Teollisuusputki on ollut luotettava kumppani Porin Kupariteollisuuspuistossa toimivalle Outotec-konsernin tutkimuskeskukselle, jonka tavoitteena on kehittää erilaisia hydro- ja pyrometallurgisia menetelmiä malmien ja rikasteiden hyödyntämiseksi entistä tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin. Vuodesta 2008 alkaen PTP on osallistunut jokaiseen koeajoon ja huolehtinut mekaanisesta kunnossapidosta sekä uusien laitteiden ja putkistojen asennuksista.

Vuosina 2011-2013 kohteessa on työskennellyt keskimäärin 8-10 PTP:n työntekijää erilaisissa kunnossapitoon ja järjestelmän kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.