Case: Sachtleben Pigments Oy

Prosessiteollisuus

2009 –

Porin Teollisuusputki on vuodesta 2007 vastannut Sachtleben Pigments Oy:n putkistojen, säiliöiden ja teräsrakennetöistä kunnossapitosopimuksen kautta.

Kohteessa toimivilta työntekijöiltä vaaditaan pätevyyttä myös vaativien materiaalien kuten titaanin, SMO- ja Duplex-teräksen, hitsaukseen ja työstämiseen.

Case: Kemira Oyj ja
Kemira Water Oy

Prosessiteollisuus

2009 –

Porin Teollisuusputki Oy on tehnyt yhteistyösopimuksen Kaanaan Teollisuuspuiston alueella toimivan Kemira Water Oy:n kanssa mekaanisesta kunnossapidosta.

Vuodesta 2007 alkaen PTP on vastannut tehtaan teräsrakenteista, laiteasennuksista sekä putkistojen korjaus- ja muutostöistä. Prosessi vaatii erikoismateriaalien hitsausta, esimerkkinä titaani sekä SMO-, Duplex- ja Zirkonium-teräkset. Lisäksi PTP on ollut vahvasti mukana tehtaan kehittämiseen liittyvissä investoinneissa.