Telakkateollisuus

Telakkateollisuudessa on tiettyjä huomioitavia erityispiirteitä. Materiaalit ovat normaalista poikkeavia, paineet ovat korkeita ja materiaalit paksuja. Tämä vaatii myös työntekijöiden erikoisosaamista.

PTP:llä on asennuksiin erikoistunut henkilöstö, joka on pätevöitynyt työstämään ja hitsaamaan telakkateollisuuden vaativia materiaaleja. PTP:n asentajat ovat työskennelleet useassa kohteessa sekä Suomessa että ulkomailla. Asiakkaan niin halutessa osia voidaan myös valmistaa PTP:n toimitiloissa.

Korkeapainekokeiden erikoisosaamista

PTP on erikoistunut telakkateollisuuden koeponnistuksiin, jotka vaativat pitkiä pitoaikoja ja tarkkaa olosuhteiden seurantaa. Työturvallisuus on erittäin tärkeää huomioida, koska paine aiheuttaa kappaleeseen suuria voimia. PTP:n asentajilla on pitkä kokemus korkeapainekokeista.

Telakkateollisuuden palvelut

  • Hitsaajapätevyydet
  • Mahdollisuus valmistaa osia PTP:n tiloissa
  • Painekokeisiin erikoistunut asentajaryhmä
  • Telakkateollisuuden työkalut
  • Telakkateollisuuteen soveltuvat hitsauskoneet
  • Työnjohtopalvelut