Vastuullisuus

Työturvallisuus on PTP:lle hyvin tärkeää ja se on yrityksen toiminnan perusta.

Turvallisuuskoulutuksessa lähtökohtana on työntekijöiden sisäinen motivaatio oman työnsä turvallisuuden kehittämiseen. Avoin työympäristö mahdollistaa välittömän puuttumisen havaittuihin ongelmiin. PTP haluaa jokaisen henkilöstöönsä ja alihankintaketjuun kuuluvan jäsenen tuntevan, että he kuuluvat osaksi yhteistä työturvallisuustoimintaa.

Turvallinen työympäristö

Suuremmat projektit edellyttävät erityistä huolellisuutta työturvallisuuden saralla. Toimittaessa useiden urakoitsijoiden kanssa on kyettävä havaitsemaan myös muiden toimijoiden työvaiheet, jotka vaikuttavat toimintaamme. Tämän vuoksi suuriin kohteisiin suoritetaan riskikartoitus ja järjestetään sisäisiä turvallisuusvartteja varmistamaan jokaiselle työntekijälle ja yhteistyökumppanille miellyttävä ja turvallinen työskentely-ympäristö.

Arvojamme

  • Luotettavuus
  • Joustavuus
  • Laaja-alainen osaaminen
  • Työturvallisuus
  • Laatu
  • Yhteistyökumppanuus