Teollisuusputkistot

Porin Teollisuusputki on asiakkaan apuna projektien jokaisessa vaiheessa, alkaen suunnittelusta ja komponenttien valinnasta jatkuen aina viranomaistarkastuksiin ja käyttöönottoon asti.

PTP tarjoaa asiakkaalle teknistä asiantuntemusta ja auttaa heitä urakan onnistumisessa. Jokaisessa työvaiheessa laatu ja työturvallisuus ovat etusijalla.

Joustava projektin läpivienti

PTP:n tavoitteena on pyrkiä esivalmistamaan putkistot mahdollisimman kokonaisvaltaisesti tuotantotiloissaan Porissa, jolloin laatutaso pysyy korkeana ja riskitekijät vähenevät. Esivalmistuksen ansiosta myös asennusaika työkohteessa lyhenee, minkä ansiosta asiakkaan on helpompi sovittaa yhteen eri urakoitsijoiden työvaiheet.

Yhteistyöstä kumppanuuteen

Isoissa projekteissa tulee eteen yllättäviä tilanteita. Käyttöönoton yhteydessä tarvitaan ylimääräinen säiliö, putkistoon on lisättävä venttiileitä prosessin toimivuuden vuoksi tai altaaseen tarvitaan hoitotaso. Joustavan toiminnan ja hyvän alihankintaverkoston avulla PTP on asiakkaidensa apuna erilaissa ongelmatilanteissa nopeasti ja luotettavasti. PTP:n kanssa yhteistyö johtaa pitkään ja tuottavaan kumppanuuteen.