Laatu

Laadukkaan työmme takeena on Dekra Oy:n sertifioima toimintajärjestelmä. Liiketoiminnan tueksi laadittu toimintakäsikirja nojautuu seuraaviin standardeihin:

  • Laadunhallinta (ISO 9001)
  • Metallien sulahitsauksen laatuvaatimukset (kattavat laatuvaatimukset) (ISO 3834-2)
  • Työterveyden ja työturvallisuuden johtaminen (ISO 45001)
  • Tuotannon sisäinen laadunvalvonta (EN 1090-1)

Laadun tekeminen alkaa aina jo tarjousvaiheessa, jolloin tarkastamme projektin vaatimukset. Laadukas prosessi jatkuu aina tilauksen luovutukseen ja dokumentaatioon asti.

Hitsauksen laadunvalvonta

Hitsauksen laadunhallinta perustuu omavalvontaan sekä menetelmäkokeisiin. PTP:llä on lähes 40 erilaista menetelmäkoetta erilaisille teräksille ja titaanille sekä eri hitsausprosesseille. Perusmateriaalien lisäksi käytössämme on useita erikoisterästen menetelmäkokeita. Menetelmäkokeiden perusteella laaditut hitsausohjeet kattavat laajasti teollisuudessa käytetyt teräkset, mutta tarvittaessa voimme toteuttaa myös uusia menetelmäkokeita yhteistyössä tilaajan kanssa.

Kaikki hitsaajamme on pätevöitetty standardin ISO 9606-1 mukaisesti eri hitsausmenetelmille ja lisäaineryhmille painelaiteputkistohitsaukseen. Tämän lisäksi hitsaajille järjestetään säännöllisesti osaamista täydentäviä koulutuksia. Hitsaajat pätevöitetään lisäaineryhmille FM1-3/4 ja FM5, jolloin pätevyys kattaa kaikki putkistojen teräsmateriaalit.

Hitsauksen laadusta ja koordinoinnista vastaa Porin Teollisuusputkessa kansainvälinen hitsausinsinööri (IWE), kansainvälinen hitsaustarkastaja (IWI) ja kansainvälinen hitsausneuvoja (IWS). Vaativissa kohteissa, kuten korjaushitsauksissa, tarjoamme myös hitsaukseen liittyviä asiantuntijapalveluita.