Teknisesti ja elinkaarikustannuksiltaan parhaat ratkaisut putkistoprojekteihin

Teollisuusprojektit

Eri kokoiset teollisuusprojektit ovat PTP:n ydinliiketoimintaa. Toimitamme asiakkaille putkistoprojektit laiteasennuksineen ja teräsrakenteineen, ja yhteistyökumppaniverkoston avulla voimme täydentää palveluita vastaamaan juuri teidän tarpeitanne. Useimmissa tapauksissa kokonaisprojekti sisältää laite-, putkisto-, teräs- ja eristysasennukset ja -hankinnat tilaajan suunnitelman mukaisesti. Määritämme teollisuusprojektien toimitusrajat aina yhdessä tilaajan kanssa.

Kokonaisprojektien etu tilaajan näkökulmasta on, että yksi urakoitsija koordinoi hankintojen ja asennusten aikataulun ja yhteensovittamisen, mikä pienentää kokonaisriskiä ja lisää tehokkuutta. Työturvallisuuden kannalta työvaiheet voidaan sovittaa niin, ettei asennuksia jouduta tekemään päällekkäin samassa kohteessa.

Case 1

Linde ASU Happitehdas Harjavalta

Oy AGA Ab:n omistaja Linde AG valitsi Porin Teollisuusputki Oy:n mekaaniseksi urakoitsijaksi projektiin, jossa Hangon Koverharissa sijaitseva happitehdas siirrettiin Harjavallan Suurteollisuuspuistossa toimivien AGA:n tehtaiden yhteyteen. Siirrettävä massa oli kokonaisuudessaan yli tuhat tonnia ja piti sisällään laitteiden lisäksi myös hoitotasoja, putkistoa ja niin edelleen. Osa purettavasta massasta lajiteltiin jätteiksi.

Pääkompressori ja apukompressori olivat isoimmat yksittäiset laiteasennukset, mutta tämän lisäksi asennettiin kymmeniä säiliöitä ja pumppuja. Myös happitornin asennushitsaus ja tornin yli 50 metrin porrastason purku ja uudelleenasennus olivat merkittäviä kokonaisuuksia projektissa. Purkamisen jälkeen putkisto siirrettiin Poriin PTP:n tuotantotiloihin uusien linjojen esivalmistusta varten.

Projektiin kuului myös happitehtaan liittäminen olemassa oleviin järjestelmiin. Liittäminen toteutettiin tiukassa aikataulussa: kaikkiaan 44 eri liityntäpistettä kytkettiin neljän päivän aikana. Aikataulussa pysyttiin hyvän suunnittelun ja materiaalivirran hallinnan ansiosta.

Case 2

Länsi-Suomen Polttoöljy

Länsi-Suomen Polttoöljy rakensi Porin Tahkoluodon kemikaalisatamaan bitumin vastaanoton, säiliöiden ja autopurun kokonaisuuden, jonka avulla bitumia voidaan tuoda laivalla satamaan ja jakaa siitä edelleen työkohteisiin säiliöautolla. Porin Teollisuusputki toimi kohteessa mekaanisena urakoitsijana, jonka asennuksiin kuuluivat putkistojen lisäksi pumput, lämmönvaihtimet ja muut laitteet. Kohteessa on lisäksi maakaasukattila, joka huolehtii bitumin lämmityksestä säiliössä varastoinnin aikana.

Asennuskokonaisuus sisälsi perinteisten putkisto- ja laiteasennusten lisäksi myös pumppaamon, sähkötilan ja vastaanottoaseman rakentamisen. Nämä ratkaisut toteutettiin teräsrakenteilla ja elementtiseinillä. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluivat putkisillat ja säiliön sisäpuoliset lämmityskiertoputket.