Työturvallisuus

Turvallisuus on kaiken toimintamme perusta. Varmistaaksemme työturvallisuuden korkean tason kuuntelemme ja osallistamme aktiivisesti työntekijöitämme. Myös aktiivinen yhteistyö työsuojelutoimikunnan ja asiakkaan kanssa on tärkeässä roolissa työturvallisuuden parantamiseksi. Osallistuva työterveyshuolto ja yrityksen ylimmän johdon sitoutuminen varmistavat turvallisuuden toteutumisen kaikissa työtilanteissa.

PTP:llä työturvallisuutta edistetään viikoittaisilla turvallisuusvarteilla sekä työsuojelutoimikunnan kokoontumisilla. Työntekijöiden havainnot ja niiden käsittely ovat avainasemassa potentiaalisten riskien tunnistamisessa.

Käytössämme on Dekra Oy:n sertifioima ISO 45001 -työturvallisuusjärjestelmä, joka on integroitu PTP:n toimintakäsikirjaan.

Työturvallisuuden tavoitteena on nolla tapaturmaa vuodessa.

Tavoitteeseen pääseminen vaatii kaikkien osapuolten avointa yhteistyötä ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Viikkotiedote ja sen yhteydessä lähetettävä turvallisuusvartti on työkalu työmaapäälliköille turvallisuuskeskusteluiden käymiseksi. Näissä turvallisuusvarteissa huomioidaan niin arkiset yksityiskohdat kuin tilaajan vaatimat laajemmat kokonaisuudet.

Porin Teollisuusputki - Työturvallisuus